In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

2010 TESLA-ELEKTROTECHNIEK. All rights reserved.
Home          Diensten         Wie zijn wij         Contact
Wet- en regelgeving over noodverlichting

Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting.  Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in w gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat k in de Arbowet verplicht gesteld is. Daarnaast schrijft de norm NEN 6088 voor welke pictogrammen u moet hebben. Het woord UIT mag bijvoorbeeld niet meer. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte.
Groepenkasten    

Binnenverlichting    

Buitenverlichting    

Noodverlichting    

Datacommunicatie    

Krachtinstallaties    

Intercominstallaties    

________________________________________
Diensten
Noodverlichting
.........................................................................
>>   Garantie voor
        betroubaarheid!>>   Garantie voor
        kwaliteit!